Educatie

Voor de toekomst van Mensinge zijn jeugdige bezoekers belangrijk. Daarom willen we het verhaal van de havezate en haar bewoners op vele manieren voor het voetlicht brengen. Op de basisscholen in Noordenveld tijdens een lesprogramma, door jongeren en hun ouders te stimuleren om een bezoek te brengen aan onze havezate en door het organiseren van specifieke educatieprojecten, gericht op de jeugd.

Kunst- en cultuurmenu

We werken op een actieve wijze mee aan het zgn. Kunst- en Cultuurmenu, dat is gericht op alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar op basisscholen in de gemeente Noordenveld. Naast lessen en activiteiten in de klas komen kinderen ook naar cultuurinstellingen binnen de gemeente. Bij havezate Mensinge wordt de historie levendig gepresenteerd, gericht op de verschillende leeftijdsgroepen.

 

Rondje om de Brink

 

Hoe zag het kinderleven er honderd jaar geleden uit? Door middel van lessen en excursies wordt op deze vraag antwoord gegeven. De leerlingen volgen eerst lessen over dit onderwerp en maken daarna een excursie naar o.a. Havezate Mensinge. Naast Mensinge gaan zij ook naar het Scheepstra Kabinet, de Catharinakerk en het Speelgoedmuseum Kinderwereld. Zij beleven hier spelenderwijs hoe het leven rond 1910 eruit zag. Vier thema’s komen hierbij steeds terug: wonen, spelen, school en geloof. Tijdens een rondleiding in de havezate vertellen 'oud-bewoners' leuke en leerzame anekdotes over hun leven.

 

Canon van Noordenveld

 

De Canon van Noordenveld bestaat uit een serie erfgoedlessen voor de hoogste groepen van de basisschool. De leerlingen maken daarbij kennis met een aantal wetenswaardigheden uit de geschiedenis van het gemeentelijk erfgoed. Ook het leven vroeger op onze havezate maakt hiervan deel uit.

 

Thema-activiteiten

 

We vinden het belangrijk dat de geschiedenis ‘dichtbij huis’ toegankelijk en aantrekkelijk wordt gepresenteerd aan kinderen. Daarom bieden we kinderactiviteiten bij thema-exposities of doen we mee aan speciale evenementen voor kinderen, bijvoorbeeld Oktober Kindermaand. We hebben voor hen speciale speurtochten ontwikkeld, zoals De Koffer van Joffer of een zoektocht naar (moderne) voorwerpen die niet passen in de historie van Mensinge.

IMG-0373.JPG
kinderen in de havezate.jpg