top of page

Steun het museum

Museum Havezate Mensinge is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de restauratie en het onderhoud van haar gebouwen is het afhankelijk van inkomsten uit donaties, sponsoring en giften. Met de restauratie en het onderhoud van de gebouwen en ook de restauratie en aankoop van inventaris is veel geld gemoeid.
 

Wilt u donateur worden of een financiële donatie doen? Graag! Museum Havezate Mensinge beschikt over een zogeheten culturele ANBI status. Donateurs van culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instelling) hebben belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Deze status is geregistreerd bij de belastingdienst.

Naam: Stichting Museum Havezate Mensinge
Kamer van Koophandel nummer:  41018936

Bankrekening: NL 34 RABO 0399 403 345
Postadres: Stichting Museum Havezate Mensinge, Mensingheweg 7, 9301 KA Roden
Telefoon: 050 501 50 30 
E-mail: info@mensinge.nl
Website: www.mensinge.nl

100129 Mensinge (10)_1)_2)Enhancer.jpg
bottom of page