top of page

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Museum Havezate Mensinge, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41018936. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Museum Havezate Mensinge door middel van het geautomatiseerde klantensysteem van Museum Havezate Mensinge, de verwerkingen hiervan - bijvoorbeeld door aankoop van toegangskaarten via onze website www.mensinge.nl en het gebruik van cookies op onze website.

Museum Havezate Mensinge respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Museum Havezate Mensinge. 

​Verwerken van persoonsgegevens


Wanneer u zich aanmeldt voor diensten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief of aankoop van toegangskaarten) van Museum Havezate Mensinge vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Museum Havezate Mensinge en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief van Museum Havezate Mensinge worden uw persoonsgegevens gebruikt om u te informeren over onze producten en -diensten. Uw e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden als u zich voor deze nieuwsbrief heeft aangemeld. U kunt het ontvangen van de nieuwsbrief van Museum Havezate Mensinge te allen tijde stopzetten via een email aan info@mensinge.nl.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Museum Havezate Mensinge. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@mensinge.nl

 

​Cookies

 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren, bijvoorbeeld welke pagina's veelvuldig worden bezocht. Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

 

Als wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Beveiliging


Medewerkers van Museum Havezate Mensinge hebben instructie gekregen omtrent de privacy van de gegevens die wij verzamelen. Medewerkers hebben alleen toegang tot de informatie die zij nodig hebben voor het leveren van een dienst.
 

Museum Havezate Mensinge bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Ze worden binnen daarvoor geldende wettelijke termijnen periodiek verwijderd en vernietigd.

 

Op het moment dat er een datalek wordt geconstateerd zal er een procedure in gang worden gezet om dit op te lossen. De personen waarvan mogelijk datagegevens zijn gelekt zullen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Van een datalek wordt melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page