Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Museum Havezate Mensinge, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41018936. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Museum Havezate Mensinge door middel van het klantensysteem van Museum Havezate Mensinge en de verwerkingen via onze website www.mensinge.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Museum Havezate Mensinge respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Museum Havezate Mensinge. U dient zich ervan bewust te zijn dat Museum Havezate Mensinge niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacystatement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

​Verwerken van persoonsgegevens


Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Museum Havezate Mensinge vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Museum Havezate Mensinge en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Museum Havezate Mensinge worden gebruikt om u te informeren over onze producten en -diensten. Uw e-mailadres zal alleen voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van de nieuwsbrief van Museum Havezate Mensinge te allen tijde stopzetten via een email aan info@mensinge.nl.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Museum Havezate Mensinge. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Museum Havezate Mensinge.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@mensinge.nl. Als u op enig moment niet meer prijs stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich per direct afmelden middels een email aan bovengenoemd adres.
 

Bewaartermijn

Museum Havezate Mensinge bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

​Wijzigen


Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Met wie werken we samen


Mailchimp gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrieven en andere bedrijfsinformatie, wij hebben een bewerkingsovereenkomst gesloten met deze partij.

Cookies


Onze website maakt gebruik van cookies. Museum Havezate Mensinge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Museum Havezate Mensinge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden
 

Museum Havezate Mensinge maakt op deze website gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben hierbij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.
 

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.

Beveiliging


Medewerkers van Museum Havezate Mensinge hebben instructie gekregen omtrent de privacy van de gegevens die wij verzamelen. Medewerkers hebben alleen toegang tot de informatie die zij nodig hebben voor het leveren van een dienst.
 

Op het moment dat er een datalek wordt geconstateerd zal er een procedure in gang worden gezet om dit op te lossen. De personen waarvan mogelijk data is gelekt zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door de directeur.

Openingstijden

Museum Havezate Mensinge is gesloten tot 27 maart 2021. 

Contact

Museum Havezate Mensinge

Mensingheweg 7

9301 KA Roden

050 501 5030

info@mensinge.nl

  • Twitter - Black Circle